Εικόνες Βιολογίας

Ιστοί

Stomata_open_close.jpg
Στόματα στο φυτό Arabidopsis.
Επάνω: Στόμα ανοικτό.
Κάτω: Στόμα κλειστό
Πηγή : Βικιπαίδεια
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License