AAAS Technology Webinars

10 » AAAS Technology Webinars

Δημοσιεύτηκε από billpitsbillpits , 02 Apr 2013 21:53 | Επεξεργασία
Τελευταία τροποποίηση την 12 Sep 2016 20:46

AAAS Technology Webinars
Advances in Protein Expression: High Throughput Tools for Improving Analysis

17 Apr 2013 09:00

countdown

The characterization of protein expression systems, particularly for biotherapeutics and structural biology, requires the testing of many variables to obtain the optimal clones. Assessing these variables—including expression system, cell culture, fermentation, and various media components such as growth factors—is costly and time intensive if done individually. However, high throughput analytical technologies and multi-use automation platforms can accommodate the high sample throughput necessary to provide fast, accurate, and efficient optimization of protein expression and purification conditions.
This ultimately improves quality, mitigates risk, and accelerates the time to produce proteins for both research and therapeutics applications.
Join this webinar to learn from our experts about:
  • Factors to consider when planning expression system characterization experiments
  • Ways to identify and test for optimal culture conditions for expression of your particular recombinant protein
  • Adapting your experiments and workflow to incorporate high throughout analysis
  • And have your questions answered live during the webinar!
Λεπτομέρειες Λεπτομέρειες


feed-icon-14x14.png RSS feed

Bookmark and Share
Ψηφίστε…

αξιολόγηση: 0+x


Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο αυτής της σελίδας διανέμεται σύμφωνα με την άδεια Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License